Inleiding 

In 2021 is Punch and Judy door middel van een eigen initiatief gestart, inmiddels is het doorgegroeid tot stichting. In de afgelopen twee jaar is Punch and Judy gestart met het opzetten van het poppentheater: voorstellingen voor de peuters en kleuters van Meppel en omstreken. Het was daarvoor een gemis in Meppel. De peuters en kleuters konden afgelopen jaar weer kennis maken met theater, vaak was dit de eerste kennismaking op een laagdrempelige en kleinschalige manier. Er zijn tien voorstellingen getoond en de opkomst was erg hoog voor dit soort theaters. Alle peuters en kleuters uit Meppel kijken naar prachtige, korte voorstellingen waar ze vaak zelf ook een bijdrage in konden leveren. De schaterlachjes van de kinderen kunt u zich misschien wel voorstellen. Geweldig klinken die! Theater is voor de kinderen geweldig, ze genieten, ze lachen en ondertussen wordt hun brein ook nog gevoed met prachtige verhalen, liedjes en natuurlijk woorden. Want ook dit is heel goed voor de ontwikkeling van het kind.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Punch and Judy is het bevorderen van (theater)kunst en cultuur, in de ruimste zin van het woord, onder meer middels het bevorderen en mogelijk maken alsmede het organiseren van theaterproducties en voorstellingen, daarbij ook het gebruik van andere media zoals film en video inbegrepen en alle andere daaraan gerelateerde activiteiten. Om op een laagdrempelige manier inwoners van de gemeente Meppel en omstreken kennis te laten maken met theater, kunst (educatie), cultuur en muziek door middel van projecten en voorstellingen. We hebben een reguliere structurele programmering 1 keer per maand en daarnaast zullen er verschillende projecten gestart worden. 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

  • Myrthe Lugtmeier (voorzitter) 
  • Rianne Knol (penningmeester) 
  • Merle Schreijers (secretaris) 
  • Marije van Dijken (algemeen)

De bestuurders werken belangeloos aan de doelstelling van de stichting.

Reguliere voorstellingen van Punch and Judy

Stichting Punch and Judy heeft als doel de peuters en kleuters van Meppel kennis te laten maken met theater. Voor de ontwikkeling van het kind is cultuur en educatie een subdoel net als het plezier en vermaak van de voorstellingen. De theatervoorstellingen zullen elke maand plaatsvinden op zaterdagochtend om 10.30 uur. Continuïteit is hierin erg belangrijk. De voorstellingen zullen gegeven worden in de theaterzaal van de Plataan, deze is ook voor komend jaar weer gesponsord door Welzijn MensenWerk. Er kunnen in de zaal van de plataan ongeveer 140 kinderen en volwassenen terecht. Na de voorstelling zal er nog gelegenheid zijn voor een glaasje ranja en wat lekkers. De kosten voor de toeschouwers zijn laag zodat het mogelijk is voor elk gezin om te komen. Is het toch lastig voor een gezin om dit te bekostigen kunnen we contact opnemen met kindsupport Meppel. Na een uur vermaak mogen de kinderen weer met hun ouders mee naar huis waar ze nog lang het theater stuk na spelen en herbeleven. Dit project word mogelijk gemaakt door vrijwilligers die affiniteit hebben met de doelgroep.

Verwachte aantal bezoekers 

Er kunnen per voorstelling maximaal 70 kinderen komen tussen de 2,5 jaar en 6 jaar. Afgelopen jaar waren er per voorstelling tussen de 40 en de 70 kinderen.

PR

De PR zal gedaan worden via social media (Instagram en Facebook), de Meppeler Courant, Omroep Meppel en via mails aan de basisscholen en kinderopvanglocaties in Meppel maar ook zullen er flyers en posters verspreid worden. Deze flyers worden ook gedeeld met de basisscholen en de kinderopvang van Meppel.

Algemene gegevens
  • KvK-nummer: 88152707
  • Fiscaal nummer: 864520098

Jaarrekening 2023

Op 20 juni 2024 is de jaarrekening over het jaar 2023 vastgesteld en goedgekeurd door de bestuursleden.

Jaarrekening 2023