1. Verzameling van Foto- en Filmmateriaal

Wij verzamelen foto- en filmmateriaal op verschillende evenementen, activiteiten en programma's die door onze organisatie worden georganiseerd. Dit materiaal kan herkenbare afbeeldingen en video's van deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen bevatten.

2. Doeleinden van Verzameling

Het foto- en filmmateriaal dat we verzamelen, kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Promotie en publiciteit van Stichting Punch and Judy-evenementen en activiteiten.
  • Documentatie en archivering van onze activiteiten.
  • Andere rechtmatige doeleinden die relevant zijn voor onze organisatie.

3. Toestemming

Wij vragen doorgaans vooraf toestemming aan individuen voordat we foto- en filmmateriaal publiceren waarop ze herkenbaar zijn. In het geval van minderjarigen vragen we toestemming aan hun ouders of wettelijke voogden. Personen hebben te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken.

4. Opslag en Beveiliging

Foto- en filmmateriaal wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving en toegang tot dit materiaal wordt beperkt tot geautoriseerde personen binnen onze organisatie. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van het materiaal te waarborgen.

5. Delen van Foto- en Filmmateriaal

We delen foto- en filmmateriaal alleen met derden als dat nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden, en we zorgen ervoor dat de ontvangers zich houden aan vergelijkbare privacybeschermingsnormen.

6. Bewaartermijn

We bewaren foto- en filmmateriaal alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld. Na afloop van deze periode wordt het materiaal veilig verwijderd of geanonimiseerd.

7. Rechten van Betrokkenen

Individuen hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke foto- en filmmateriaal, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering en bezwaar. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

8. Contactgegevens

Als u vragen hebt over ons privacybeleid met betrekking tot foto- en filmmateriaal, of als u uw toestemming wilt intrekken of een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw eigen materiaal, neem dan contact met ons op via info@punchandjudy.nl of via ons contactformulier:

Neem contact met ons op